Čo je psoriáza?

Psoriáza, ľudovo nazývaná aj lupienka, je časté, neinfekčné autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje približne 2 – 4% európskej populácie. Celosvetovo trpí psoriázou viac ako 125 miliónov ľudí. Na Slovensku je odhadovaný počet pacientov so psoriázou približne dvestotisíc.

Psoriáza sama o sebe dĺžku života pacienta neovplyvňuje, ale v prípade, ak dlhodobo prebiehajúci zápalový proces v koži nie je účinne liečený, môže dochádzať k rozvoju komorbidít, čiže pridružených ochorení, ktoré v konečnom dôsledku môžu mať u časti chorých vplyv na dĺžku ich života.

Psoriáza postihuje ženy a mužov približne rovnako často. Môže sa objaviť v akomkoľvek veku, hoci najčastejšie sa vyskytne po prvýkrát v období medzi 15. až 25. rokom života. Prevalencia detskej psoriázy na základe zistení je vyššia v európskych krajinách, a to približne u 2% všetkých detí. Stredne závažná až závažná psoriáza postihuje približne 20% detí so psoriázou, čo predstavuje asi 350 000 detí. Viac ako polovica z nich má pozitívnu rodinnú anamnézu a asi 30% z nich má prvostupňového príbuzného, ktorý tiež trpí psoriázou. Je zaujímavé, že väčšinou sa detská psoriáza prejavuje skôr u dievčat ako u chlapcov s najčastejším výskytom vo veku 9 až 13 rokov. V tomto veku sú deti na svoj vonkajší výzor veľmi citlivé.