Regionálni urtikariálni ambasádori

Bratislava

MUDr. Jana Nemšovská MHA
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB (Nemocnica Staré Mesto)
Mickiewiczova 13

MUDr. Katarína Bergendiová PhD.
ImunoVital Centrum (IMUNOSPORT s. r. o.)
Jašíkova 2

MUDr. Mária Žilinková
Centrum pre chronické kožné ochorenia a biologickú liečbu (Nemocnica Ružinov)
Ružinovská 6

MUDr. Zuzana Zelenayová
Dermatovenerologická ambulancia (Národný onkologický ústav v Bratislave)
Klenová 1

Banská Bystrica

MUDr. Luděk Hochmuth
Imunoalergologická ambulancia (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica)
Námestie Ludvika Svobodu 1

MUDr. Marcela Slobodníková
Dermatovenerologická ambulancia (Esthé Derm s.r.o.)
Cesta k nemocnici 1

MUDr. Renáta Valkyová
Dermatovenerologická ambulancia (Derma Med s.r.o.)
Kyjevské námestie 8

MUDr. Slavomír Urbanček PhD.
Dermatovenerologická ambulancia (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica)
Námestie Ludvika Svobodu 1

Bardejov

MUDr. Mária Džupinová MSc. MBA
Poliklinika ČK plus (ALIAN, s.r.o.)
Svätého Jakuba 33

Dolný Kubín

MUDr. Miriam Pilarová
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (MP-ALERGO s.r.o.)
Nemocničná 12

Ilava

MUDr. Marína Hantáková
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (LEKIA s.r.o.)
Ľ. Štúra 1920

Kežmarok

MUDr. Ivan Hlinka
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (AlergoImuno centrum s.r.o.)
Hradská cesta 2

Komárno

MUDr. Svetlana Hadvabová
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (ALERGO H2B s.r.o.)
Senný trh 6

Košice

MUDr. Barbara Ivanková
Klinika dermatovenerológie (Univerzitná nemocnica L. Pasteura)
Trieda SNP 1

MUDr. Soňa Hajduk PhD.
Dermatovenerologická ambulancia (Topskin pro s.r.o.)
Strojárenská 11/A

MUDr. Tomáš Kampe MPH
Klinika dermatovenerológie (Univerzitná nemocnica L. Pasteura)
Trieda SNP 1

Levice

MUDr. Daniela Hasičová
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (DANIMED s r.o.)
Námestie Hrdinov 15

Liptovský Hrádok

MUDr. Jaroslav Barok
IMUNO - ALERGO JB s.r.o.
Jozefa Dekreta Matejovie 542

Lučenec

MUDr. Sylva Pauerová
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (IMUNOSPOL s. r. o.)
Ulica Tomáša Garrigue Masaryka 28

Martin

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Univerzitná nemocnica Martin)
Kollárova 2

MUDr. Štefania Nemilová
Ambulancia dermatologickej alergológie (Univerzitná nemocnica Martin) - iba v stredu
Kollárova 4
 
Dermatovenerologická ambulancia (Martinská poliklinika, s.r.o.) - okrem stredy
Československej armády 3

Nitra

MUDr. Jana Šalkovská
Kožná ambulancia (Fakultná nemocnica Nitra)
Špitálska 6

MUDr. Radovan Košturiak PhD.
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (LEKARTIN, s.r.o.)
Hviezdoslavova trieda 1

Nováky

MUDr. Andrea Mištinová
Dermatovenerologická ambulancia (MUDr. Andrea Mištinová)
Matice Slovenskej 960/3

Nové Zámky

MUDr. Agnesa Miškoová
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (MUDr. Agnesa Miškóová)
F. Kapisztóryho 1048/5

MUDr. Monika Kolejáková
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (MedKol s.r.o.)
Janka Kráľa 3

Poprad

MUDr. Jana Kováčová Gajanová
Dermatovenerologická ambulancia (Nemocnica Poprad, a.s.)
Banícka 803/28

Považská Bystrica

MUDr. Tomáš Kopál
Kožná príjmová ambulancia (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica)
Nemocničná 986

Prešov

MUDr. Silvia Petrová
Dermatovenerologická ambulancia (Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov)
Jána Hollého 14

MUDr. Tomáš Kužma
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Analyticko - diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o.)
Vajanského 1

MUDr. Slávka Belvončíková
Jurkovičova 18, 08 001 Prešov

Prievidza

MUDr. Virčík Jozef
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (IMUNO-MED, s. r. o.)
Nábrežná 5

Púchov

MUDr. Dagmar Hurtová
Dermatovenerologická ambulancia (DERMAPURA, spol. s r. o.)
Pod Lachovcom 1727/55

Rimavská Sobota

MUDr. Ľubica Zollerová
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Zoll - Med, s.r.o.)
Dobšinského 4380

Ružomberok

MUDr. Anna Šušolíková
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN)
Generála Miloša Vesela 21

Sabinov

MUDr. Slávka Belvončíková
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (EMED s.r.o.)
Trieda SNP 516/17

Senec

MUDr. Deana Sninčáková
Dermatovenerologická ambulancia (MUDr. Sninčáková Marta spol. s r.o.)
Námestie 1. mája 6

Skalica

MUDr. Marta Serdahelyová
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.)
Koreszkova 7

Spišská Nová Ves

MUDr. Monika Hudyová
Dermatovenerologická ambulancia (MEDEAR, s.r.o.)
Chrapčiakova 1

Stará Turá

MUDr. Juraj Klička
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (PEDALERG, s. r. o.)
Mýtna 146/7

Svidník

MUDr. Milada Pavlušová
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (MUDr. Milada Pavlušová)
MUDr. Pribulu 412/4

Šala

MUDr. Erika Bobáková
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Pollens, s.r.o.)
Štúrová 33

Topoľčany

MUDr. Oľga Nadzamová
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Imuno-Alergo N+N s.r.o.)
17. novembra 1300/14

Trebišov

MUDr. Mária Licková
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (ALERGON s. r. o.)
SNP 3696/89

Trnava

MUDr. Miroslav Bajer
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (IMUNO TT s.r.o.)
Starohájska 2

MUDr. Peter Kozub PhD.
Dermatovenerologická ambulancia (Fakultná nemocnica Trnava)
Andreja Žarnova 11

Trenčín

MUDr. Katarína Trenčanská
Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín

Zvolen

MUDr. Viera Kmečová
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Imunológia - Alergológia VK s.r.o.)
M.M.Hodžu 22

Žiar nad Hronom

MUDr. Vladimír Flimer
Dermatovenerologická ambulancia (Dermatologické centrum, s.r.o.)
Sládkovičova 492/8

MUDr. Šimková Patrícia
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (IMMUNIS MEDICUS s.r.o.)
Svätokrížske námestie 12

Žilina

MUDr. Milada Kullová
Dermatovenerologická ambulancia (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)
Vojtecha Spanyola 43